Đừng Bi Quan Nữa Mà Hãy Mạnh Mẽ Lên Nào Bạn Ơi

16 Tháng Bảy, 2016

Ngày 19/5/2012

Never frown, even when you are sad because you never know who is falling in love with your smile.

Don’t try so hard, the best things com when you least expect them to

Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *