Tổng Hợp Truyện Tranh Noblesse Tiếng Việt

1 Tháng Tám, 2016
Sau một giấc ngủ dài hơn 800 năm ma cà rồng nắm giữ sức mạnh tối thượng Cadis Etrama Di Raizel (hay Rai) đã thức tỉnh. Trong 820 năm qua thế giới đã có những sự thay đổi rất khác biệt mà Rai không hề biết. Anh đã tự hòa mình trở thành một học sinh trung học nhờ vào những phép thuật của mình và tìm được người tùy tùng trung thành Frankenstein đã luôn tìm kiếm mình trong suốt hơn 800 năm. Frankenstein tuy vẫn là con người nhưng nhờ vào những nghiên cứu khoa học của mình đã đạt được sức mạnh và sự bất tử như những quý tộc ma cà rồng khác. 
Cuộc sống của Cadis Etrama Di Raizel bị nguy hiểm khi anh muốn bảo vệ giống loài cuộc mình trước những tổ chức nghiên cứu người đột biến, người sói và cả những ma cà rồng nắm sức mạnh to lớn đã phản bội. Tuy nắm giữ sức mạnh tối thượng nhưng để đạt được sức mạnh đó Rai phải chấp nhận hy sinh tuổi thọ của mình. Hãy đón xem diễn biến của cuộc chiến nguy hiểm đầy hấp dẫn này và ngược dòng thời gian để tìm hiểu nguyên nhân lý do vì sao Rai buộc phải lâm vào giấc ngủ hơn 800 năm qua nhé các bạn.
Noblesse chap 3 tiếng việt
Noblesse chap 4 tiếng việt
Noblesse chap 5 tiếng việt
Noblesse chap 6 tiếng việt
Noblesse chap 7 tiếng việt
Noblesse chap 8 tiếng việt
Noblesse chap 9 tiếng việt
Noblesse chap 10 tiếng việt
Noblesse chap 11 tiếng việt
Noblesse chap 12 tiếng việt
Noblesse chap 13 tiếng việt
Noblesse chap 14 tiếng việt
Noblesse chap 15 tiếng việt
Noblesse chap 16 tiếng việt
Noblesse chap 17 tiếng việt
Noblesse chap 18 tiếng việt
Noblesse chap 19 tiếng việt
Noblesse chap 20 tiếng việt
Noblesse chap 21 tiếng việt
Noblesse chap 22 tiếng việt
Noblesse chap 23 tiếng việt
Noblesse chap 24 tiếng việt
Noblesse chap 25 tiếng việt
Noblesse chap 26 tiếng việt
Noblesse chap 27 tiếng việt
Noblesse chap 28 tiếng việt
Noblesse chap 29 tiếng việt
Noblesse chap 30 tiếng việt
Noblesse chap 31 tiếng việt
Noblesse chap 32 tiếng việt
Noblesse chap 33 tiếng việt
Noblesse chap 34 tiếng việt
Noblesse chap 35 tiếng việt
Noblesse chap 36 tiếng việt
Noblesse chap 37 tiếng việt
Noblesse chap 38 tiếng việt
Noblesse chap 39 tiếng việt
Noblesse chap 40 tiếng việt
Noblesse chap 41 tiếng việt
Noblesse chap 42 tiếng việt
Noblesse chap 43 tiếng việt
Noblesse chap 44 tiếng việt
Noblesse chap 45 tiếng việt
Noblesse chap 46 tiếng việt
Noblesse chap 47 tiếng việt
Noblesse chap 48 tiếng việt
Noblesse chap 49 tiếng việt
Noblesse chap 50 tiếng việt
Noblesse chap 51 tiếng việt
Noblesse chap 52 tiếng việt
Noblesse chap 53 tiếng việt
Noblesse chap 54 tiếng việt
Noblesse chap 55 tiếng việt
Noblesse chap 56 tiếng việt
Noblesse chap 57 tiếng việt
Noblesse chap 58 tiếng việt
Noblesse chap 59 tiếng việt
Noblesse chap 60 tiếng việt
Noblesse chap 61 tiếng việt
Noblesse chap 62 tiếng việt
Noblesse chap 63 tiếng việt
Noblesse chap 64 tiếng việt
Noblesse chap 65 tiếng việt
Noblesse chap 66 tiếng việt
Noblesse chap 67 tiếng việt
Noblesse chap 68 tiếng việt
Noblesse chap 69 tiếng việt
Noblesse chap 70 tiếng việt
Noblesse chap 71 tiếng việt
Noblesse chap 72 tiếng việt
Noblesse chap 73 tiếng việt
Noblesse chap 74 tiếng việt
Noblesse chap 75 tiếng việt
Noblesse chap 76 tiếng việt
Noblesse chap 77 tiếng việt
Noblesse chap 78 tiếng việt
Noblesse chap 79 tiếng việt
Noblesse chap 80 tiếng việt
Noblesse chap 81 tiếng việt
Noblesse chap 82 tiếng việt
Noblesse chap 83 tiếng việt
Noblesse chap 84 tiếng việt
Noblesse chap 85 tiếng việt
Noblesse chap 86 tiếng việt
Noblesse chap 87 tiếng việt
Noblesse chap 88 tiếng việt
Noblesse chap 89 tiếng việt
Noblesse chap 90 tiếng việt
Noblesse chap 91 tiếng việt
Noblesse chap 92 tiếng việt
Noblesse chap 93 tiếng việt
Noblesse chap 94 tiếng việt
Noblesse chap 95 tiếng việt
Noblesse chap 96 tiếng việt
Noblesse chap 97 tiếng việt
Noblesse chap 98 tiếng việt
Noblesse chap 99 tiếng việt
Noblesse chap 100 tiếng việt
Noblesse chap 101 tiếng việt
Noblesse chap 102 tiếng việt
Noblesse chap 103 tiếng việt
Noblesse chap 104 tiếng việt
Noblesse chap 105 tiếng việt
Noblesse chap 106 tiếng việt
Noblesse chap 107 tiếng việt
Noblesse chap 108 tiếng việt
Noblesse chap 109 tiếng việt
Noblesse chap 110 tiếng việt
Noblesse chap 111 tiếng việt
Noblesse chap 112 tiếng việt
Noblesse chap 113 tiếng việt
Noblesse chap 114 tiếng việt
Noblesse chap 115 tiếng việt
Noblesse chap 116 tiếng việt
Noblesse chap 117 tiếng việt
Noblesse chap 118 tiếng việt
Noblesse chap 119 tiếng việt
Noblesse chap 120 tiếng việt
Noblesse chap 121 tiếng việt
Noblesse chap 122 tiếng việt
Noblesse chap 123 tiếng việt
Noblesse chap 124 tiếng việt
Noblesse chap 125 tiếng việt
Noblesse chap 126 tiếng việt
Noblesse chap 127 tiếng việt
Noblesse chap 128 tiếng việt
Noblesse chap 129 tiếng việt
Noblesse chap 130 tiếng việt
Noblesse chap 131 tiếng việt
Noblesse chap 132 tiếng việt
Noblesse chap 133 tiếng việt
Noblesse chap 134 tiếng việt
Noblesse chap 135 tiếng việt
Noblesse chap 136 tiếng việt
Noblesse chap 137 tiếng việt
Noblesse chap 138 tiếng việt
Noblesse chap 139 tiếng việt
Noblesse chap 140 tiếng việt
Noblesse chap 141 tiếng việt
Noblesse chap 142 tiếng việt
Noblesse chap 143 tiếng việt
Noblesse chap 144 tiếng việt
Noblesse chap 145 tiếng việt
Noblesse chap 146 tiếng việt
Noblesse chap 147 tiếng việt
Noblesse chap 148 tiếng việt
Noblesse chap 149 tiếng việt
Noblesse chap 150 tiếng việt
Noblesse chap 151 tiếng việt
Noblesse chap 152 tiếng việt
Noblesse chap 153 tiếng việt
Noblesse chap 154 tiếng việt
Noblesse chap 155 tiếng việt
Noblesse chap 156 tiếng việt
Noblesse chap 157 tiếng việt
Noblesse chap 158 tiếng việt
Noblesse chap 159 tiếng việt
Noblesse chap 160 tiếng việt
Noblesse chap 161 tiếng việt
Noblesse chap 162 tiếng việt
Noblesse chap 163 tiếng việt
Noblesse chap 164 tiếng việt
Noblesse chap 165 tiếng việt
Noblesse chap 166 tiếng việt
Noblesse chap 167 tiếng việt
Noblesse chap 168 tiếng việt
Noblesse chap 169 tiếng việt
Noblesse chap 170 tiếng việt
Noblesse chap 171 tiếng việt
Noblesse chap 172 tiếng việt
Noblesse chap 173 tiếng việt
Noblesse chap 174 tiếng việt
Noblesse chap 175 tiếng việt
Noblesse chap 176 tiếng việt
Noblesse chap 177 tiếng việt
Noblesse chap 178 tiếng việt
Noblesse chap 179 tiếng việt
Noblesse chap 180 tiếng việt
Noblesse chap 181 tiếng việt
Noblesse chap 182 tiếng việt
Noblesse chap 183 tiếng việt
Noblesse chap 184 tiếng việt
Noblesse chap 185 tiếng việt
Noblesse chap 186 tiếng việt
Noblesse chap 187 tiếng việt
Noblesse chap 188 tiếng việt
Noblesse chap 189 tiếng việt
Noblesse chap 190 tiếng việt
Noblesse chap 191 tiếng việt
Noblesse chap 192 tiếng việt
Noblesse chap 193 tiếng việt
Noblesse chap 194 tiếng việt
Noblesse chap 195 tiếng việt
Noblesse chap 196 tiếng việt
Noblesse chap 197 tiếng việt
Noblesse chap 198 tiếng việt
Noblesse chap 199 tiếng việt
Noblesse chap 200 tiếng việt
Noblesse chap 201 tiếng việt
Noblesse chap 202 tiếng việt
Noblesse chap 203 tiếng việt
Noblesse chap 204 tiếng việt
Noblesse chap 205 tiếng việt
Noblesse chap 206 tiếng việt
Noblesse chap 207 tiếng việt
Noblesse chap 208 tiếng việt
Noblesse chap 209 tiếng việt
Noblesse chap 210 tiếng việt
Noblesse chap 211 tiếng việt
Noblesse chap 212 tiếng việt
Noblesse chap 213 tiếng việt
Noblesse chap 214 tiếng việt
Noblesse chap 215 tiếng việt
Noblesse chap 216 tiếng việt
Noblesse chap 217 tiếng việt
Noblesse chap 218 tiếng việt
Noblesse chap 219 tiếng việt
Noblesse chap 220 tiếng việt
Noblesse chap 221 tiếng việt
Noblesse chap 222 tiếng việt
Noblesse chap 223 tiếng việt
Noblesse chap 224 tiếng việt
Noblesse chap 225 tiếng việt
Noblesse chap 226 tiếng việt
Noblesse chap 227 tiếng việt
Noblesse chap 228 tiếng việt
Noblesse chap 229 tiếng việt
Noblesse chap 230 tiếng việt
Noblesse chap 231 tiếng việt
Noblesse chap 232 tiếng việt
Noblesse chap 233 tiếng việt
Noblesse chap 234 tiếng việt
Noblesse chap 235 tiếng việt
Noblesse chap 236 tiếng việt
Noblesse chap 237 tiếng việt
Noblesse chap 238 tiếng việt
Noblesse chap 239 tiếng việt
Noblesse chap 240 tiếng việt
Noblesse chap 241 tiếng việt
Noblesse chap 242 tiếng việt
Noblesse chap 243 tiếng việt
Noblesse chap 244 tiếng việt
Noblesse chap 245 tiếng việt
Noblesse chap 246 tiếng việt
Noblesse chap 247 tiếng việt
Noblesse chap 248 tiếng việt
Noblesse chap 249 tiếng việt
Noblesse chap 250 tiếng việt
Noblesse chap 251 tiếng việt
Noblesse chap 252 tiếng việt
Noblesse chap 253 tiếng việt
Noblesse chap 254 tiếng việt
Noblesse chap 255 tiếng việt
Noblesse chap 256 tiếng việt
Noblesse chap 257 tiếng việt
Noblesse chap 258 tiếng việt
Noblesse chap 259 tiếng việt
Noblesse chap 260 tiếng việt
Noblesse chap 261 tiếng việt
Noblesse chap 262 tiếng việt
Noblesse chap 263 tiếng việt
Noblesse chap 264 tiếng việt
Noblesse chap 265 tiếng việt
Noblesse chap 266 tiếng việt
Noblesse chap 267 tiếng việt
Noblesse chap 268 tiếng việt
Noblesse chap 269 tiếng việt
Noblesse chap 270 tiếng việt
Noblesse chap 271 tiếng việt
Noblesse chap 272 tiếng việt
Noblesse chap 273 tiếng việt
Noblesse chap 274 tiếng việt
Noblesse chap 275 tiếng việt
Noblesse chap 276 tiếng việt
Noblesse chap 277 tiếng việt
Noblesse chap 278 tiếng việt
Noblesse chap 279 tiếng việt
Noblesse chap 280 tiếng việt
Noblesse chap 281 tiếng việt
Noblesse chap 282 tiếng việt
Noblesse chap 283 tiếng việt
Noblesse chap 284 tiếng việt
Noblesse chap 285 tiếng việt
Noblesse chap 286 tiếng việt
Noblesse chap 287 tiếng việt
Noblesse chap 288 tiếng việt
Noblesse chap 289 tiếng việt
Noblesse chap 290 tiếng việt
Noblesse chap 291 tiếng việt
Noblesse chap 292 tiếng việt
Noblesse chap 293 tiếng việt
Noblesse chap 294 tiếng việt
Noblesse chap 295 tiếng việt
Noblesse chap 296 tiếng việt
Noblesse chap 297 tiếng việt
Noblesse chap 298 tiếng việt
Noblesse chap 299 tiếng việt
Noblesse chap 300 tiếng việt
Noblesse chap 301 tiếng việt
Noblesse chap 302 tiếng việt
Noblesse chap 303 tiếng việt
Noblesse chap 304 tiếng việt
Noblesse chap 305 tiếng việt
Noblesse chap 306 tiếng việt
Noblesse chap 307 tiếng việt
Noblesse chap 308 tiếng việt
Noblesse chap 309 tiếng việt
Noblesse chap 310 tiếng việt
Noblesse chap 311 tiếng việt
Noblesse chap 312 tiếng việt
Noblesse chap 313 tiếng việt
Noblesse chap 314 tiếng việt
Noblesse chap 315 tiếng việt
Noblesse chap 316 tiếng việt
Noblesse chap 317 tiếng việt
Noblesse chap 318 tiếng việt
Noblesse chap 319 tiếng việt
Noblesse chap 320 tiếng việt
Noblesse chap 321 tiếng việt
Noblesse chap 322 tiếng việt
Noblesse chap 323 tiếng việt
Noblesse chap 324 tiếng việt
Noblesse chap 325 tiếng việt
Noblesse chap 326 tiếng việt
Noblesse chap 327 tiếng việt
Noblesse chap 328 tiếng việt
Noblesse chap 329 tiếng việt
Noblesse chap 330 tiếng việt
Noblesse chap 331 tiếng việt
Noblesse chap 332 tiếng việt
Noblesse chap 333 tiếng việt
Noblesse chap 334 tiếng việt
Noblesse chap 335 tiếng việt
Noblesse chap 336 tiếng việt
Noblesse chap 337 tiếng việt
Noblesse chap 338 tiếng việt
Noblesse chap 339 tiếng việt
Noblesse chap 340 tiếng việt
Noblesse chap 341 tiếng việt
Noblesse chap 342 tiếng việt
Noblesse chap 343 tiếng việt
Noblesse chap 344 tiếng việt
Noblesse chap 345 tiếng việt
Noblesse chap 346 tiếng việt
Noblesse chap 347 tiếng việt
Noblesse chap 348 tiếng việt
Noblesse chap 349 tiếng việt
Noblesse chap 350 tiếng việt
Noblesse chap 351 tiếng việt
Noblesse chap 352 tiếng việt
Noblesse chap 353 tiếng việt
Noblesse chap 354 tiếng việt
Noblesse chap 355 tiếng việt
Noblesse chap 356 tiếng việt
Noblesse chap 357 tiếng việt
Noblesse chap 358 tiếng việt
Noblesse chap 359 tiếng việt
Noblesse chap 360 tiếng việt
Noblesse chap 361 tiếng việt
Noblesse chap 362 tiếng việt
Noblesse chap 363 tiếng việt
Noblesse chap 364 tiếng việt
Noblesse chap 365 tiếng việt
Noblesse chap 366 tiếng việt
Noblesse chap 367 tiếng việt
Noblesse chap 368 tiếng việt
Noblesse chap 369 tiếng việt
Noblesse chap 370 tiếng việt
Noblesse chap 371 tiếng việt
Noblesse chap 372 tiếng việt
Noblesse chap 373 tiếng việt
Noblesse chap 374 tiếng việt
Noblesse chap 375 tiếng việt
Noblesse chap 376 tiếng việt
Noblesse chap 377 tiếng việt
Noblesse chap 378 tiếng việt
Noblesse chap 379 tiếng việt
Noblesse chap 380 tiếng việt
Noblesse chap 381 tiếng việt
Noblesse chap 382 tiếng việt
Noblesse chap 383 tiếng việt
Noblesse chap 384 tiếng việt
Noblesse chap 385 tiếng việt
Noblesse chap 386 tiếng việt
Noblesse chap 387 tiếng việt
Noblesse chap 388 tiếng việt
Noblesse chap 389 tiếng việt
Noblesse chap 390 tiếng việt
Noblesse chap 391 tiếng việt
Noblesse chap 392 tiếng việt
Noblesse chap 393 tiếng việt
Noblesse chap 394 tiếng việt
Noblesse chap 395 tiếng việt
Noblesse chap 396 tiếng việt
Noblesse chap 397 tiếng việt
Noblesse chap 398 tiếng việt
Noblesse chap 399 tiếng việt
Noblesse chap 400 tiếng việt
Noblesse chap 401 tiếng việt
Noblesse chap 402 tiếng việt
Noblesse chap 403 tiếng việt
Noblesse chap 404 tiếng việt
Noblesse chap 405 tiếng việt
Noblesse chap 406 tiếng việt
Noblesse chap 407 tiếng việt
Noblesse chap 408 tiếng việt
Noblesse chap 409 tiếng việt
Noblesse chap 410 tiếng việt
Noblesse chap 411 tiếng việt
Noblesse chap 412 tiếng việt
Noblesse chap 413 tiếng việt
Noblesse chap 414 tiếng việt
Noblesse chap 415 tiếng việt
Noblesse chap 417 tiếng việt
Noblesse chap 418 tiếng việt
Noblesse chap 419 tiếng việt
Noblesse chap 420 tiếng việt
Noblesse chap 421 tiếng việt
Noblesse chap 422 tiếng việt
Noblesse chap 423 tiếng việt
Noblesse chap 424 tiếng việt
Noblesse chap 425 tiếng việt
Noblesse chap 426 tiếng việt
Noblesse chap 427 tiếng việt
Noblesse chap 428 tiếng việt
Noblesse chap 429 tiếng việt
Noblesse chap 430 tiếng việt
Noblesse chap 431 tiếng việt
Noblesse chap 432 tiếng việt
Noblesse chap 433 tiếng việt
Noblesse chap 434 tiếng việt
Noblesse chap 435 tiếng việt
Noblesse chap 436 tiếng việt
Noblesse chap 437 tiếng việt
Noblesse chap 438 tiếng việt
Noblesse chap 439 tiếng việt
Noblesse chap 440 tiếng việt
Noblesse chap 441 tiếng việt
Noblesse chap 442 tiếng việt
Noblesse chap 443 tiếng việt
Noblesse chap 444 tiếng việt
Noblesse chap 445 tiếng việt
Noblesse chap 446 tiếng việt
Noblesse chap 447 tiếng việt
Noblesse chap 448 tiếng việt
Noblesse chap 449 tiếng việt
Noblesse chap 450 tiếng việt
Noblesse chap 451 tiếng việt
Noblesse chap 452 tiếng việt
Noblesse chap 453 tiếng việt
Noblesse chap 454 tiếng việt
Noblesse chap 455 tiếng việt
Noblesse chap 456 tiếng việt
Noblesse chap 457 tiếng việt
Noblesse chap 458 tiếng việt
Noblesse chap 459 tiếng việt
Noblesse chap 460 tiếng việt
Noblesse chap 461 tiếng việt
Noblesse chap 462 tiếng việt
Noblesse chap 463 tiếng việt
Noblesse chap 464 tiếng việt
Noblesse chap 465 tiếng việt
Noblesse chap 466 tiếng việt
Noblesse chap 467 tiếng việt
Noblesse chap 468 tiếng việt
Noblesse chap 469 tiếng việt
Noblesse chap 470 tiếng việt
Noblesse chap 471 tiếng việt
Noblesse chap 472 tiếng việt
Noblesse chap 473 tiếng việt
Noblesse chap 474 tiếng việt
Noblesse chap 475 tiếng việt
Noblesse chap 476 tiếng việt
Noblesse chap 477 tiếng việt
Noblesse chap 478 tiếng việt
Noblesse chap 479 tiếng việt
Noblesse chap 480 tiếng việt
Noblesse chap 481 tiếng việt
Noblesse chap 482 tiếng việt
Noblesse chap 483 tiếng việt
Noblesse chap 484 tiếng việt
Noblesse chap 485 tiếng việt
Noblesse chap 486 tiếng việt
Noblesse chap 487 tiếng việt
Noblesse chap 488 tiếng việt
Noblesse chap 489 tiếng việt
Noblesse chap 490 tiếng việt
Noblesse chap 491 tiếng việt
Noblesse chap 492 tiếng việt
Noblesse chap 493 tiếng việt
Noblesse chap 494 tiếng việt
Noblesse chap 495 tiếng việt
Noblesse chap 496 tiếng việt
Noblesse chap 497 tiếng việt
Noblesse chap 498 tiếng việt
Noblesse chap 499 tiếng việt
Noblesse chap 500 tiếng việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *