Tác dụng của tảo biển

4 Tháng Mười, 2016

Tảo biển có đến khoảng 25 ngàn loài, được chia ra thành nhiều hệ như tảo xanh lục, tảo lam, tảo đỏ và tảo nâu… Tảo thì không có hoa, còn thân, rễ của chúng là những mô thẩm thấu, chứa hơn 80% nước khoáng từ biển. Những yếu tố tạo nên tảo gồm 75%…

Xem thêm